Konferencja na temat pielęgnacji zabytkowych parków

Szanowni Państwo!
 
W ramach działalności Europejskiego Związku Parków Łużyckich odbędzie się w sobotę, dnia 6 sierpnia 2022 r.
w pałacu i w parku w Altdöbern konferencja poświęcona renowacji Parku Przypałacowego w Altdöbern zgodnej z wymogami konserwatorskimi. Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa o tej imprezie, która nosi tytuł: „Park Przypałacowy w Altdöbern - od barokowego ogrodu do parku krajobrazowego“ i już dzisiaj na nią serdecznie zaprosić.

Przy wsparciu finansowym:

Schild-EU-web

Tematami referatów będą najbardziej istotne etapy historycznego rozwoju układu ogrodowego w kontekście istniejących wówczas stosunków własności. Głównymi tematami będą:
- okres baroku za czasów Carla Heinricha von Heinekena
- znaczenie saskich ogrodów barokowych w odniesieniu do ogrodu w Altdöbern (w ramach zaplanowanego następnie zwiedzania po wewnętrznym obszarze parku przedsta-wione i objaśnione będą przekazane i udokumentowane pozostałości)
- utworzenie parku krajobrazowego, jako późnego dzieła artysty sztuki ogrodowej Carla Eduarda Petzolda pod koniec XIX w. za czasów panowania rodu Heinricha von Witzlebena
- prezentacja parku przypałacowego w Reddern (równolegle z parkiem przypałacowym w Altdöbern tworzył Carl Eduard Petzold park przypałacowy w w sąsiedniej miejscowości Reddern. W ramach szeroko zakrojonego krajobrazowego kształtowania otoczenia parków za czasów rodu von Witzlebena połączono oba układy parkowe tworząc między nimi obszar parkowy)
- zwiedzanie parku w Altdöbern z uwzględnieniem tematyki parku krajobrazowego i objaśnieniami dotyczącymi zachowanej substancji i z odniesieniem do odtworzonej w ubiegłych latach struktury parku)

 

Dalsze informacje na temat dojazdu i parkingów znajdą Państwo tutaj ...

 

Konferencja specjalistyczna: „Park Przypałacowy Altdöbern – od ogrodu barokowego do parku krajobrazowego“ - program

 

09:00 Uhr Otwarcie biura konferencyjnego

09:30-10:00 Uhr

 

 

 

 

Otwarcie konferencji:
        Gert Streidt, koordynator Europejskiego Związku Parków Łużyckich
        Powitanie:
        Dr Steffen Skudelny, Zarząd Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków
        Frank Neubert, Dyrektor Związku Gmin Altdöbern

10:00-10:30 Uhr

 

Wykład: Carl Heinrich von Heineken w Altdöbern - Dr Martin Schuster, Krajowy Urząd Ochrony Zabytków Saksonii

10:30-11:00 Uhr

 

Wykład: Altdöbern w zwierciadle saskiego baroku - Henrike Schwarz, Krajowy Urząd Ochrony Zabytków Saksonii

11:00-11:30 Uhr

Przerwa (napoje + przekąski, Galeria na 1 piętrze)

11:30-12:30 Uhr

 

Zwiedzanie parku: Barokowe elementy parkowe w ogrodzie barokowym w Altdöbern – inż. Stefan Hohmann, Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków
12:30-13:30 Uhr Przerwa obiadowa (Oranżeria w parku przypałacowym)

13:30-14:00 Uhr

 

Wykład: Park krajobrazowy Altdöbern i C.E. Petzold – inż. Susanne Richter, architekt krajobrazu, Akanthos Ogród i krajobraz

14:00-14:30 Uhr

 

 

Wykład: Park krajobrazowy Reddern jako cenna część obszaru parkowego w Altdöbern – inż. Alexandra Liewald, architekt krajobrazu / Planb Perspektywy wolnej przestrzeni
14:30-15:00 Uhr Przerwa kawowa (+ przekąski)

15:00-16:00 Uhr

 

Zwiedzanie parku: Park krajobrazowy Altdöbern – inż. Stefan Hohmann, Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków
16:00-16:30 Uhr Dyskusja i pożegnanie
 

 

 

 

Prowadzenie: Holger Schulz, prezes stowarzyszenia „Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V. (LVGA)“ („Ogrodowo-Arborystyczny Zakład Dydaktyczno-Eksperymentalny“)

Konferencja odbędzie się w Pałacu.

Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie na język polski. Tłumacze: Jerzy Bielerzewski, Krzysztof Smyczyński